Disclaimer

Deze website, de ontwerpen daarvan, de teksten en het beeldmateriaal is eigendom van Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f of van de wettige eigenaar(s) van wie een licentie is verkregen. Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopieeren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f.

AANBIEDINGEN ZOALS OP DE WEBSITE GELDEN NIET VOOR DE MARKT (TENZIJ ONLINE BESTELD MET AFHAAL OPTIE), HIER ZIJN ANDERE AANBIEDINGEN VAN TOEPASSING

Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 9% BTW op vleesproducten en 21% BTW op overige producten en diensten, en onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.

Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Links in deze site die leiden naar websites buiten het domein van Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f, welke geen eigendom zijn van Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f, zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f. Aalvink vleesspecialiteiten v.o.f kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van gelinkte websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Credits

De iconen Pig, Cow, Chicken, Fish, Sausage, Deer, Kidneys, Ketchup, cheque, chef en bbq zijn gebruikt onder CC by Nut Chanut from the Noun Project
No Wheat by Martin Vanco from the Noun Project
Autumn tree by Eugene Dobrik from the Noun Project
Tulip by Roman from the Noun Project
sun by ProSymbols from the Noun Project
Cow by Marco Hernandez from the Noun Project
Tools by Ralf Schmitzer from the Noun Project
Chef Sausage by Gan Khoon Lay from the Noun Project
Star by Vicons Design from the Noun Project
Pan by Creative Stall from the Noun Project
Gift by To Uyen from the Noun Project